เลือกด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียดของห้องพัก
อาคารเพิ่มลาภ / 2-4 ท่าน
อาคารพูลทรัพย์ / 6 ท่าน
อาคารทวีทรัพย์ / 8 ท่าน
บ้านชมเพลิน (ชั้นบน) A.1 – A.6 / 4 ท่าน
บ้านชมเพลิน (ชั้นล่าง) B.1 – B.6 / 4 ท่าน
บ้านพัก P2 / 8 – 10 ท่าน
บ้านพัก P3-P4 / 15 – 25 ท่าน
บ้านพัก P5-P6 / 25 – 35 ท่าน
บ้านพัก M1 / 10 – 15 ท่าน
บ้านพัก M2-M4 / 8 – 10 ท่าน
ห้องสัมมนาสำหรับ 20 – 30 ท่าน
ห้องสัมมนาสำหรับ 100 – 150 ท่าน

เข้าพักเวลา 13.00 น. จนถึง 12.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าในห้องพัก บริการอาหาร เครื่องดื่มตามสั่ง และรับจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ
รับจัดทำอาหารกล่อง
เตาแก๊สบริการราคา 100 บาท (สำหรับบ้านพักเท่านั้น)

อัตราข้างต้นนี้ ถ้าพักเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 100 บาท
อัตราข้างต้นนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้